1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебарца

Географски карактеристики на општина Дебарца

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со гла... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебарца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

18/01/2015,
2015-01-18-10-26-40  Почитувани, Ве известуваме дека наставата во основното образование  во општина Дебрца ќе се одвива во нормални услови во сите единаесет населени места каде што се одржува настава.Во врска со најавениот штрајк на СОНК од разговорот со претседателката на СОНК во нашето училиште Ве известуваме дека на одржаниот состанок со  наставниците не била поддржана одлуката од Раководството на СОНК за одржување на штрајк.Исто така на редовниот состанок пред почеток на второто полугодие од учебната година со...
03/12/2014,
2014-12-03-10-15-17Дебрца се приклучи кон акцијата Ден на дрвото -засадија својата иднина која се спроведе во училишниот двор во с.Белчишта каде Градоначалникот Игор Трајкоски заедно со општинската администрација, директорот на училиштето, наставниците и учениците засадија дрвца со што го разубавија училишиот двор со цел збогатување на дрвниот фонд. Акцијата ден на дрвото -засадија својата иднина, е поддржана од Владата на Република Македонија со сите надлежни министерства,Заедницата на локалната самоуправа (ЗЕЛС),...
26/11/2014,
2014-11-26-15-21-50Денес Градоначалникот Игор Трајкоски беше во посета  на село Оровник каде се изведуваат градежни работи за изградба на повеќенаменско спортско игралиште во дворот на основното училиште каде изведувач на работите е АД ,,Илинден,, Струга. Планирано е изградба на асвалтен полигон заграден со метална конструкција и мрежа.Во тек е првата фаза од изградбата  асвалтирање на...