1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебарца

Географски карактеристики на општина Дебарца

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со гла... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебарца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

26/11/2014,
2014-11-26-15-21-50Денес Градоначалникот Игор Трајкоски беше во посета  на село Оровник каде се изведуваат градежни работи за изградба на повеќенаменско спортско игралиште во дворот на основното училиште каде изведувач на работите е АД ,,Илинден,, Струга. Планирано е изградба на асвалтен полигон заграден со метална конструкција и мрежа.Во тек е првата фаза од изградбата  асвалтирање на...
26/11/2014,
2014-11-26-08-32-18Поради тоа што постоечката состојба на речното корито во потегот на селото Средорече е доста тесно и плитко и обраснато со ниска и висока вегетација и делумно заполнета со наноси, по налог на општина Дебрца Јавното Комунално Претпријатие ,,Дебрца,,   деновиве сe спроведува акција за санација и расчистување на коритото на реката кај Средорече. На овој дел од коритото се врши машинско отстранување на вегетацијата (капини и други нискостеблести и високостеблести растенија). Мерките се спроведуваат...
07/11/2014,
2014-11-07-15-19-12 По повод празнувањето на Патрониот празник на ЦОУ,,Дебрца,, денес пред општинската зграда во с.Белчишта се одржа 11то ноемвриски атлетски крос на кој учество зедоа 140 ученицит кои предизвикаа прекрасна глетка за присутните.Градоначалникот Игор Трајкоски најдобрите ги закити со медали, а директорот на ЦОУ,,Дебрца,, Иван Димоски им врачи благодарници.  Победниците на кросот се: Машка конкуренција одделенска: 1.Ненад Левески 2.Никола Секулоски 3.Никола Лошкоски Женска конкуренција...