1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебарца

Географски карактеристики на општина Дебарца

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со гла... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебарца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

10/04/2014,
2014-04-10-11-45-50Од страна на ЈКП ,,Дебрца,, деновиве се спроведува акцијата за чистење на каналите низ населените места во општина Дебарца.Исчистени се каналите во...
08/04/2014,
2014-04-08-12-05-45Се известуваат жителите на општина Дебарца дека може да извршат увид во проектната документација за изградба на автопатот Кичево-Охрид во просториите на...
01/04/2014,
2014-04-01-12-16-26Целта на оваа средба беше запознавање со проектот: ,,Градиме мостови,, каде реализатори се Далиборка.С.Симоноска професор по Историја  и  Татјана...
21/03/2014,
2014-03-21-15-34-36После успешно сработениот проект ,,Заедно до почиста Општина,, денес во с.Белчишта  учениците и вработените во ОУ ,,Дебрца,, и локалната самоуправа ...
20/03/2014,
2014-03-20-16-07-15  По повод успешно реализираниот проект ,,Заедно до почиста општина,, утре 21.03.2014г. ќе се одржи свечен хепенинг со почеток во 12 часот во...