1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебарца

Географски карактеристики на општина Дебарца

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со гла... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебарца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

17/10/2014,
2014-10-17-11-57-45  Денес во Општина Дебарца ,Градоначалникот на општината Игор Трајкоски и Претседателот на Регионалната Занаетчиска комора Охрид  Сашо Богоески пристапија кон  потпишување      М Е М О Р А Н Д У М за меѓусебна соработка и партнерство                      Градоначалникот кој ја преставува општината Дебрца  и Регионалната занаетчиска комора – Охрид која ги застапува интересите на занаетчиите се согласни во духот на взаемност и разбирање , заедно да придонесат за успешна реализација на проектите...
14/10/2014,
2014-10-14-10-21-06    По налог на Општина Дебарца , Јавното Комунално Претпријатие ,,Дебрца,, започна со акција за расчистување  на дивите депонии во село Волино. Апелираме до жителите да не фрлаат отпад на локацијата која е расчистена , затоа што ќе бидеме приморани да превземеме мерки за санкции на несовесните...
11/10/2014,
2014-10-11-18-41-31 Денес во село Злести присуствуваше Градоначалникот на општина Дебарца Игор Трајкоски на свеченото пуштање во употреба на фудбалскиот стадион ,,Климе Злестовчето,, Свеченоста започна со пригоден говор на организаторот и претседател на ФК Злести Кирил Јосифоски и Градоначалникот Трајкоски.Имено се работи за реконструкција на фудбалско игралиште за кое се издвоени средства од буџетот на општина Дебарца.Во реконструкцијата е опфатено изградба на трибина, комлетно завршување на градежно занатски работи...