1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебарца

Географски карактеристики на општина Дебарца

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со гла... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебарца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

17/09/2014,
2014-09-17-13-54-34  Градноначалникот Трајкоски денес во посета во с.Требеништа каде се во тек градежните работи за изградба на повеќенаменската балон сала.Од увидот на лице место каде интезивно се работи на изработка на челична конструкција, на која во понатамошниот тек на изградба ќе се пристапи кон поставување на тенда и осветлување,  како прва фаза од проектот и ќе биде во функција за жителите од општина Дебарца. Средствата за изградба на оваа повеќенаменска сала се издвоени од буџетот на општина...
12/09/2014,
2014-09-12-14-23-13  Заврши анкетата која што беше објавена од страна на Министерството за транспорт и врски на која граѓаните имаа можност да гласаат за вкупно пет идејни решенија  за плажа на охридското езеро во општина Дебарца.Од електронското гласање вкупно се 3,072 гласови. Идејно решение бр. 1 доби 21%  од вкупниот број на гласови ,идејно решение бр.2 доби 14% од вкупниот број на гласови,идејно решение бр.3 доби 56% од вкупниот број на гласови,идејно решение бр.4 7% и идејно решение бр.5 3%. Прокетот се...
29/08/2014,
2014-08-29-19-57-43Денес во просториите на општина Дебарца градоначалникот Игор Трајкоски на средба со најмладите. На првачињата им посака да имаат успех во образовниот процес , а покрај тоа ги поднови со чанти и училишен прибор кои се донација од познатиот бизнисмен од Перт, Западна Австралија Драган Капинков кој е сопственик на фондацијата ,,Капинков,, Оваа донација од страна на Капинков ја организираше почесниот конзул на Република Македонија Г-дин Зоран...