1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебарца

Географски карактеристики на општина Дебарца

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со гла... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебарца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

03/12/2014,
2014-12-03-10-15-17Дебрца се приклучи кон акцијата Ден на дрвото -засадија својата иднина која се спроведе во училишниот двор во с.Белчишта каде Градоначалникот Игор Трајкоски заедно со општинската администрација, директорот на училиштето, наставниците и учениците засадија дрвца со што го разубавија училишиот двор со цел збогатување на дрвниот фонд. Акцијата ден на дрвото -засадија својата иднина, е поддржана од Владата на Република Македонија со сите надлежни министерства,Заедницата на локалната самоуправа (ЗЕЛС),...
26/11/2014,
2014-11-26-15-21-50Денес Градоначалникот Игор Трајкоски беше во посета  на село Оровник каде се изведуваат градежни работи за изградба на повеќенаменско спортско игралиште во дворот на основното училиште каде изведувач на работите е АД ,,Илинден,, Струга. Планирано е изградба на асвалтен полигон заграден со метална конструкција и мрежа.Во тек е првата фаза од изградбата  асвалтирање на...
26/11/2014,
2014-11-26-08-32-18Поради тоа што постоечката состојба на речното корито во потегот на селото Средорече е доста тесно и плитко и обраснато со ниска и висока вегетација и делумно заполнета со наноси, по налог на општина Дебрца Јавното Комунално Претпријатие ,,Дебрца,,   деновиве сe спроведува акција за санација и расчистување на коритото на реката кај Средорече. На овој дел од коритото се врши машинско отстранување на вегетацијата (капини и други нискостеблести и високостеблести растенија). Мерките се спроведуваат...