1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебарца

Географски карактеристики на општина Дебарца

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со гла... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебарца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

29/08/2014,
2014-08-29-19-57-43Денес во просториите на општина Дебарца градоначалникот Игор Трајкоски на средба со најмладите. На првачињата им посака да имаат успех во образовниот процес , а покрај тоа ги поднови со чанти и училишен прибор кои се донација од познатиот бизнисмен од Перт, Западна Австралија Драган Капинков кој е сопственик на фондацијата ,,Капинков,, Оваа донација од страна на Капинков ја организираше почесниот конзул на Република Македонија Г-дин Зоран...
29/08/2014,
20 Градоначаникот на општина Дебарца  Игор Трајкоски свечено им додели стипендии на најдобрите 20 ученици од основно и средно образование и воедно им посака понатамошни успеси во учебната година.
21/08/2014,
2014-08-21-11-29-52  Министерството за транспорт и врски објави јавна анкета за избор на идејно решение за плажа на Охридско езеро , општина Дебарца. http://mtc.gov.mk/new_site/mk/anketaohrid.asp