1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Географски карактеристики на општина Дебрца

Географски карактеристики на општина Дебрца

Дебрца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина и Плаќенска Планина кои ја одделуваат од областа Железник (Демир Хисар), додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина. Областа Дебарца се дели на три под-области Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со глав... Read more...

Белчишко Блато - Сини Вирој

 Белчишко Блато - Сини Вирој

Дебарца е всушност котлински предел кој на запад е ограден со падините на планините Стогово и Караорман кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска Жупа, на исток со падините на планините Славеј Планина, Илинска Планина

Read more...
Previous
Next
  • Географски карактеристики на општина Дебрца

    Географски

  •  Белчишко Блато - Сини Вирој

    Белчишко Б

Најнови вести

11/05/2016,
2016-05-11-09-22-42 Градоначалникот на Општина Дебрца Игор Трајкоски изврши увид врз градежните активности кои се одвиваат околу реконструкцијата на Основното училиште во Оровник. Во моментов пред сам крај е првата фаза од реконструкцијата. Во првата фаза од реконструкцијата отстранет е стариот дрвен под, изведена е армирано бетонска меѓукатна конструкција, изработени се нови подови од керамички плочки и ламинат, заменети се сите внатрешни врати, извршена е замена на надворешната дрвена столарија со нова изработена...
06/05/2016,
2016-05-06-08-54-12 Општина Дебрца наскоро ќе добие уреден дел на крајбрежјето на Охридското Езеро, каде што жителите и туристите ќе може да се рекреираат и релаксираат. Ова ќе го овозможи новата пешачка патека која се гради покрај регионалниот пат Охрид-Струга, каде Градоначалникот Трајкоски изврши увид на лице место врз напредокот на градежните активности околу изградбата на пешачката патека.  Градежните работи за уредување на патеката започнаа во есенските месеци од минатата година, а според планот за работа...
05/05/2016,
2016-05-05-08-45-19Согласно Законот за управување со електрична и електронска опрема и електрична и електронска отпадна опрема Градоначалникот на Општината Дебрца потпиша Меморандум за разбирање и Договор за меѓусебна соработка помеѓу Општината Дебрца и лиценцираниот овластен собирач на отпадна електронска електрична опрема фирмата ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје. Од страна на овластениот собирач на овој вид на отпад е обезбеден соодветен еко магацин за собирање и складирање на електронска и електрична отпадна опрема, како и...